Menu Zamknij

Odbieranie odpadów BDO

Zobacz jakie kody odpadów odbieramy


Nr 17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów


Nr 17 01 02

Gruz ceglany


Nr 17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06


Nr 17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03